Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zpracování osobních údajů

Webové stránky GenDet.cz klade velký důraz na ochranu soukromí a zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naším cílem je zajistit maximální transparentnost a poskytnout uživatelům našich stránek jasné informace o způsobu, jakým jsou jejich osobní údaje sbírány, uchovávány a používány. Předkládáme podrobný přehled procesů zpracování údajů a opatření, která bereme, abychom zaručili jejich ochranu. Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnuje informace o právech subjektů údajů, o tom, kdo je zpracovatelem údajů, jaké údaje sbíráme, pro jaké účely, jak dlouho je uchováváme, komu je mohou být předány a jak lze uplatňovat jednotlivá práva subjektů údajů. Také vysvětlujeme náš přístup k cookies a sledovacím technologiím, které naše webové stránky používají k personalizaci obsahu a zlepšení uživatelské zkušenosti.

Pojem osobních údajů a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy údaje, které lze přímo či nepřímo přiřadit k určité osobě. Zpracování osobních údajů zahrnuje široké spektrum činností, počínaje sběrem, uchováním, manipulací, využíváním a konče předáváním nebo odstraňováním. Je naší povinností zajistit, že veškeré zpracování je prováděno v souladu s GDPR, a to s ohledem na principy jako je přiměřenost, relevance a omezení na nezbytně potřebný rozsah. Důležité je působit v souladu se základními právy a svobodami fyzických osob a chránit jejich osobní údaje před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají díky GDPR řadu práv, která jim umožňují kontrolovat a chránit jejich osobní údaje. Sem patří právo na přístup k informacím, opravu nesprávných či neúplných údajů, vymazání (právo být zapomenut), omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, a právo nesouhlasit se zpracováním údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zahrnuté subjektu údajů. Každý uživatel má také právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pro uplatnění těchto práv či získání dalších informací můžete kontaktovat majitelku webu Jitku Moravcovou na e-mailu [email protected].

Kontaktní údaje zpracovatele

GenDet – Centrum Genomiky a Genetiky
Palackého třída 740/157,
612 00 Brno-Královo Pole,
Czech Republic
E-mail: [email protected]

0

Napsat komentář

Prosím zkontrolujte svůj e-mail
Zkontrolujte prosím svou zprávu
Děkuji. Vaše zpráva byla odeslána.
Chyba, e-mail nebyl odeslán