O nás

Kdo jsme

GenDet – Centrum Genomiky a Genetiky je předním informačním centrem, které se specializuje na poskytování komplexních informací v oblasti genomiky a genetiky. Založené s cílem rozšířit povědomí a zvýšit dostupnost vědeckých poznatků pro odbornou i laickou veřejnost, GenDet.cz se stalo důležitou platformou pro sdílení nejnovějších průzkumů, objevů a inovací. Pomáhá sjednocovat akademickou komunitu a vytvářet mosty mezi výzkumnými institucemi a širokou veřejností, což má zásadní význam pro pokrok v léčbě genetických onemocnění a další aplikace v oblasti zdraví. Náš web poskytuje detailní informace, včetně fundovaných článků, analýz a studií. Nabízíme hluboký vhled do technik DNA sekvenování, interpretace genetických testů a poskytujeme poradenství v oblasti genetického zdraví a diagnózy.

Naše mise a vize

Jsme zavázáni poskytovat nejaktuálnější a nejpřesnější informace o genomice a genetice. Naší misí je facilitovat dialog mezi odborníky a veřejností, a tím napomáhat k lepšímu porozumění a vědomostem v tomto dynamicky se vyvíjejícím vědním odvětví. Vize GenDet.cz spočívá v usnadnění objevování potenciálu, který moderní genomika přináší pro medicínu, farmakologii a personalizovanou léčbu. Jsme přesvědčeni, že osvětou a diseminací znalostí můžeme přispět ke zlepšení zdravotní péče a kvality života pacientů s genetickými onemocněními a nabídnout nové perspektivy v prevenci a terapii.

Náš tým

Zakladatelkou a ředitelkou GenDet.cz je paní Jitka Moravcová, expertka v oblasti molekulární biologie a bioinformatiky. Spolu s týmem vysoce kvalifikovaných profesionálů, kteří mají bohaté zkušenosti v genetickém výzkumu a vyhodnocování genových analýz, jsou základem našeho centra. Náš tým pracuje neúnavně na zpřístupnění nejnovějších poznatků a technologií široké veřejnosti a také na podpoře základních i aplikovaných výzkumů. Jsme hrdí na to, že v našem centru pracují uznávaní experti, kteří přispívají do renomovaných vědeckých časopisů a účastní se mezinárodních konferencí.

0

Napsat komentář

Prosím zkontrolujte svůj e-mail
Zkontrolujte prosím svou zprávu
Děkuji. Vaše zpráva byla odeslána.
Chyba, e-mail nebyl odeslán