Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Vítejte na stránkách GenDet – Centrum Genomiky a Genetiky. Před použitím našich služeb je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto podmínky užívání, které definují práva a povinnosti mezi provozovatelem webu a uživateli. Používání služeb tohoto webu je možné pouze na základě souhlasu s těmito podmínkami. Souhlas s podmínkami se vyjadřuje používáním webových stránek, přičemž se předpokládá, že každý uživatel je s těmito podmínkami seznámen.

Poskytované informace a služby

Tento web je věnován poskytování informací a služeb v oblasti genomiky a genetiky. Obsahem webu jsou aktualizované informace o výzkumech, objevech a inovacích v genetice, přehledy nových technologií v DNA sekvenování a interpretace genových analýz. Snažíme se, aby informace poskytované na našich stránkách byly co nejpřesnější a nejaktuálnější, nicméně neneseme zodpovědnost za jejich použití mimo kontext našeho webu.

Ochrana osobních údajů

Závazek chránit Vaše osobní údaje je pro nás prioritou. Všechny osobní informace jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, především s nařízením GDPR. Jakékoliv osobní údaje získané při používání našich služeb jsou uchovávány s nejvyšší možnou mírou diskrétnosti a bezpečnosti a jsou využívány pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Práva a povinnosti uživatele

Jako uživatel stránky GenDet.cz se zavazujete, že budete informace a služby poskytovány na této stránce používat odpovídajícím způsobem a v souladu s platnými zákony České republiky a tímto dokumentem Podmínek užívání. Souhlasíte s tím, že nebudete informace ani služby z našich stránek používat pro nelegální činnost či tak, který by mohl poškozovat práva třetích osob nebo omezovat jejich možnost využívat tyto služby.

Exkluzivita a autorská práva

Veškerý obsah, který je dostupný na webových stránkách GenDet.cz, včetně textů, obrazových materiálů, grafiky či veškerých formátů dat, je chráněn autorským právem a je výlučným majetkem provozovatele nebo jsou použity s jeho svolením. Uživatelé nesmějí bez výslovného svolení provozovatele tento obsah kopírovat, šířit, zveřejňovat ani jinak využívat mimo osobní potřebu.

Kontaktní informace majitele

Provozovatel stránky GenDet.cz je Jitka Moravcová, adresa: Palackého třída 740/157, 612 00 Brno-Královo Pole, Česká republika. V případě dotazů nebo požadavku na uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na e-mail [email protected].

0

Napsat komentář

Prosím zkontrolujte svůj e-mail
Zkontrolujte prosím svou zprávu
Děkuji. Vaše zpráva byla odeslána.
Chyba, e-mail nebyl odeslán