Třetí screening v těhotenství: Co Vás čeká a proč je důležitý?

Třetí screening v těhotenství: Co Vás čeká a proč je důležitý?

Představení třetího screeningu

Ve třetím trimestru těhotenství přichází na řadu poslední screeningové vyšetření, často označované jako třetí screening. V tomto pokročilém stádiu těhotenství se pozornost soustředí už nejen na zdraví matky ale hlavně na vývoj plodu, jeho velikost, případně předvídání komplikací během porodu. Neméně důležitou roli hraje odhalování možných vývojových vad, které se mohou projevit až v této pozdní fázi těhotenství.

Chápu, že to může být pro maminky stresující. Přece jen, čekáte na výsledky, které mohou mít velký vliv na další přípravu na příchod vašeho dítěte. Zároveň, díky moderním technologiím a vyšetřovacím metodám, může být třetí screening vnímán i jako jeden z posledních kroků k zajištění co nejlepší péče o vás a vaše dítě před porodem.

Proč se třetí screening provádí

Primárním důvodem třetího screeningu je podrobná kontrola fyziologického stavu plodu. Lékaři zjišťují zda se dítě správně vyvíjí, má adekvátní velikost a váhu a zda správně reaguje na exterální podněty. V tomto stádiu těhotenství je možné už i vidět první náznaky chování dítěte.

Všechny tyto informace jsou klíčové pro odhadnutí rizik a přípravu na typ porodu, stejně jako pro identifikaci případných potřeb speciální péče po narození. V neposlední řadě se tento screening zaměřuje i na hledání známek možných genetických a vývojových komplikací, které se mohou projevit na základě genetické predispozice či vnějších faktorů.

Kdy se třetí screening provádí

Obvyklé rozmezí pro třetí screening je mezi 28. a 32. týdnem těhotenství. Samozřejmě, každá těhotná žena by měla být v pravidelném kontaktu se svým gynekologem, který na základě individuálního vývoje a potřeb nastaví nejvhodnější termín. Screening je zpravidla součástí běžné prenatální kontroly a je hrazen zdravotními pojišťovnami jako standardní péče.

Ale i když je to časové období většinou pevně dané, osobní situace může vyžadovat jinak. Některé matky mohou čelit zdravotním komplikacím nebo se může jednat o těhotenství s vyšším rizikem, a pak lékaři navrhnou screening provést dříve nebo vícekrát.

Ultrazvukové vyšetření

Jedním z hlavních komponentů třetího screeningu je podrobné ultrazvukové vyšetření. Na rozdíl od ultrazvuků v prvním a druhém trimestru, tento ultrazvuk slouží k detailnějšímu pohledu na plod. Odborník zkoumá anatomii dítěte, pozoruje jeho pohyby, hodnotí množství plodové vody a kontroluje lokalizaci placenty. To vše poskytuje cenné informace o vývoji dítěte a případném výskytu vývojových vad.

Nejen že se podíváme na obličejíček a pokusíme se odhalit pohlaví miminka – pokud to rodiče chtějí vědět – ale soustředíme se hlavně na markerz fyziologického vývoje jako je velikost hlavy, délka končetin a obvod bříška. Ultrazvuk nám také umožňuje odhadnout předpokládanou porodní váhu a zásobení dítěte kyslíkem prostřednictvím pupeční šňůry.

Genetické aspekty a vyšetření

V rámci genetického screeningu se mohou vedle standardních ultrazvuků provádět i další testy. Amniocentéza, která spočívá v odebrání vzorku plodové vody, nebo chorionická biopsie, při které se odebírají vzorky chorionických klků, jsou invazivními metodami, ale mohou poskytnout jistotu ohledně genetického zdraví dítěte. Tyto postupy jsou zpravidla doporučovány pouze v případě, že předchozí testy naznačily možné problémy, nebo existuje zvýšené riziko dědičných onemocnění.

Non-invazivní prenatální testování (NIPT), které analyzuje DNA plodu v krvi matky, je skvělou moderní alternativou k invazivním metodám. Poskytuje informace o některých chromozomálních nepravidelnostech, jako je například Downův syndrom, bez rizika pro plod. I přesto je dobré si uvědomit, že žádné testování není stoprocentně spolehlivé, a proto by vždy mělo být doprovázeno pečlivou konzultací s odborníkem.

Prohlídka těhušce a jejího zdravotního stavu

Třetí screening není zaměřen pouze na plod, ale také na zdraví matky. Zahrnuje i hodnocení rizika preeklampsie, gestačního diabetes či jiných komplikací spojených s těhotenstvím. Pravidelné měření krevního tlaku, testy moči a krevní testy mohou odhalit příznaky těchto stavů včas, což je velmi důležité jak pro zdraví matky, tak pro optimální podmínky vývoje plodu.

V tomto období může také dojít ke změně pohybové aktivity dítěte a to je přesně ta chvíle, kdy by matka měla být velmi pozorná. Jakýkoli výrazný pokles pohybů nebo změny ve vzorci pohybů by měly být okamžitě konzultovány s lékařem. Ve fázi kdy se těhotenství chýlí ke konci, každý spolehlivý indikátor může být klíčový pro zachycení možných komplikací.

Příprava na screening a co s sebou

Před samotným screeningem je dobré se připravit psychicky i fyzicky. Není třeba se obávat, ale je vhodné být v klidném stavu, dobře odpočatá a nalačno – pokud to lékař specificky doporučí. Co se týče praktické stránky, málokdy se vyžaduje speciál příprava. Stačí běžné vyšetření. Nicméně, pokud jste se dostavila na speciální genetické testování, může to být jiné. A nezapomeňte si s sebou vzít předchozí zdravotnickou dokumentaci a výsledky předešlých screeningů.

Pamatujte také na to, že můžete požádat o kopii ultrazvukových snímků vašeho dítěte. Je to milá památka, ale stejně tak může sloužit jako praktický dokument pro další sledování vývoje miminka.

Jak interpretovat výsledky

Výsledky třetího screeningu přinášejí důležité informace, ale je klíčové pochopit, co přesně znamenají. Pokud lékař nalezne nějaké neobvyklé nálezy, neznamená to okamžitě, že je něco špatně. Někdy to může signalizovat potřebu dalšího vyšetření nebo speciální pozornost během porodu. Je důležité zachovat klid a pečlivě se poradit s vašim lékařem o dalších krocích.

Při interpretaci genetických testů je zase potřeba být extra citliví. Ne každá odchylka znamená genetickou vadu a některé zjištěné nepravidelnosti mohou být dočasné nebo příznakem něčeho, co se dá úspěšně léčit. Klíčem je komunikace s lékařem – nebojte se ptát a vyžádejte si dostatečné informace, které vám mohou pomoci pochopit situaci.

Závěrečná slova a držení palců

Třetí screening je komplexní součástí těhotenství, která nabízí ucelený pohled na to, jak se vyvíjí vaše dítě, a zároveň vám poskytuje jistotu, že případné problémy budou včas identifikovány a řešeny. Ač může být přemýšlení o všech těch testech a výsledcích zdrojem úzkosti, pamatujte, že je to vše děláno v zájmu budoucího zdraví vašeho dítěte a vaše vlastní bezpečnosti.

Doufám, že jsem vám přiblížil, co vše třetí screening obnáší a co od něj můžete očekávat. Máte před sebou několik úžasných okamžiků, které vám třetí trimestr těhotenství přináší. Pohled na prstíčky, nožičky a obličejíček vašeho miminka v ultrazvuku, to je něco, na co jen tak nezapomenete. Držím vám palce a přeji, aby vše dopadlo co nejlépe. A za chvilku už budete své malé poklady držet v náručí!

0

Napsat komentář

Prosím zkontrolujte svůj e-mail
Zkontrolujte prosím svou zprávu
Děkuji. Vaše zpráva byla odeslána.
Chyba, e-mail nebyl odeslán